MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=edit

(main | edit)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Kilde: MediaWiki
  • Lisens: GPL-2.0-or-later

Opprett og rediger sider.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: heltall
section

Avsnittsnummer. 0 for det øverste avsnittet, new for et nytt avsnitt.

sectiontitle

Tittelen for et nytt avsnitt.

text

Sideinnhold.

summary

Redigeringsforklaring. Også seksjonstittel når section=new og sectiontitle ikke er satt.

tags

Endringstagger som skal brukes på revisjonen.

Verdier (separer med | eller alternativ):
minor

Merker denne redigeringen som en mindre redigering.

Type: boolsk (detaljer)
notminor

Ikke merk denne redigeringen som en mindre redigering selv når innstillingen «Merk i utgangspunktet alle redigeringer som mindre» er satt.

Type: boolsk (detaljer)
bot

Merk denne redigeringen som en botendring.

Type: boolsk (detaljer)
baserevid

ID for grunnrevisjonen, brukt for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions. Konflikter med en selv gjør at redigeringen feiler med mindre et grunntidsstempel er satt.

Type: heltall
basetimestamp

Tidsstempel for grunnrevisjonen, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Konflikter med en selv ignoreres.

Type: tidsstempel (tillatte formater)
starttimestamp

Tidsstempel for når redigeringsprosessen begynte, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. En gyldig verdi kan hentes med curtimestamp når man begynner en redigeringsprosess (f.eks. når man laster sideinnholdet som redigeres).

Type: tidsstempel (tillatte formater)
recreate

Overstyr feil om at siden har blitt slettet i mellomtiden.

Type: boolsk (detaljer)
createonly

Ikke rediger siden dersom den finnes allerede.

Type: boolsk (detaljer)
nocreate

Gi en feilmelding dersom dersom siden ikke finnes.

Type: boolsk (detaljer)
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolsk (detaljer)
watchlist

Legg til eller fjern siden fra den gjeldende brukerens overvåkningsliste, bruk innstillinger eller ikke endre overvåkning.

Én av følgende verdier: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
md5

MD5-hashen til parameteren text, eller parameterne prependtext- og appendtext satt sammen. Hvis denne er satt vil ikke redigeringen gjøres med mindre hashen er korrekt.

prependtext

Legg til denne teksten til starten av siden. Overstyrer text.

appendtext

Legg til denne teksten i slutten av siden. Overstyrer text.

Bruk section=new for å legge til en ny seksjon i stedet for denne parameteren.

undo

Fjern (gjør om) denne revisjonen. Overstyrer text, prependtext og appendtext.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 0.
undoafter

Fjern alle revisjoner fra undo til denne. Om den ikke er satt, fjern kun én revisjon.

Type: heltall
Verdien må være mindre enn 0.
redirect

Bestem omdirigeringer automatisk.

Type: boolsk (detaljer)
contentformat

Innholdsserialiseringsformat brukt for inndatateksten.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
contentmodel

Det nye innholdets innholdsmodell.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
token

En «csrf»-nøkkel hentet fra action=query&meta=tokens

Nøkkelen bør alltid sendes som siste parameter, eller i det minste etter parameteren text.

Denne parameteren er påkrevd.