MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=compare

(main | compare)

Hent forskjellen mellom to sider.

Et revisjonsnummer, en sidetittel eller en side-ID for både «fra» og «til» må sendes.

Parametre:
fromtitle

Første tittel å sammenligne.

fromid

Første side-ID å sammenligne.

Type: heltall
fromrev

Første revisjon å sammenligne.

Type: heltall
fromslots

Overstyr innholdet til revisjonen gitt av fromtitle, fromid eller fromrev.

Denne parameteren angir spaltene som skal endres. Bruk fromtext-{slot}, fromcontentmodel-{slot} og fromcontentformat-{slot} for å angi innholdet for hver spalte.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
fromtext-{slot}

Teksten til den gitte spalten. Hvis denne omgås fjernes spalten fra revisjonen.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
fromsection-{slot}

Når fromtext-{slot} er innholdet til én enkel seksjon er dette seksjonsnummeret. Den blir slått sammen til revisjonen angitt av fromtitle, fromid eller fromrev som om det var for en seksjonsredigering.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
fromcontentformat-{slot}

Innholdsserialiseringsformatet til fromtext-{slot}.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel-{slot}

Innholdsmodellen til fromtext-{slot}. Hvis denne ikke er gitt vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til fromslots.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
frompst

Gjør en transformering av fromtext-{slot} før lagring.

Type: boolsk (detaljer)
fromtext
Utgått.

Angi fromslots=main og bruk fromtext-main i stedet.

fromcontentformat
Utgått.

Angi fromslots=main og bruk fromcontentformat-main i stedet.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
fromcontentmodel
Utgått.

Angi fromslets=main og bruk fromcontentmodel-main i stedet.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
fromsection
Utgått.

Bruk kun den gitte seksjonen til det gitte «from»-innholdet.

totitle

Andre tittel å sammenligne.

toid

Andre side-ID å sammenligne.

Type: heltall
torev

Andre revisjon å sammenligne.

Type: heltall
torelative

Bruk en revisjon som er relativ til revisjonen som hentes fra fromtitle, fromid eller fromrev. Alle de andre «to»-alternativene vil ignoreres.

Én av følgende verdier: cur, next, prev
toslots

Overstyr innholdet til revisjonen gitt av tititle, tiid eller tirev.

Denne parameteren angir spaltene som skal endres. Bruk totext-{slot}, tocontentmodel-{slot} og tocontentformat-{slot} for å angi innholdet for hver spalte.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
totext-{slot}

Teksten til den gitte spalten. Hvis den omgås blir spalten fjernet fra revisjonen.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
tosection-{slot}

Når totext-{slot} er innholdet til én enkel seksjon er dette seksjonsnummeret. Den blir slått sammen til revisjonen angitt av totitle, toid eller torev som om det var for en seksjonsredigering.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
tocontentformat-{slot}

Innholdsserialiseringsformatet til totext-{slot}.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel-{slot}

Innholdsmodellen til totext-{slot}. Hvis denne ikke er gitt vil den gjettes basert på de andre parameterne.

Dette er en «templated» parameter. Når man gjør forespørselen bør {slot} i parameterens navn erstattes med verdiene til toslots.
Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
topst

Gjør en transformering av totext før lagring.

Type: boolsk (detaljer)
totext
Utgått.

Angi toslots=main og bruk totext-main i stedet.

tocontentformat
Utgått.

Angi toslots=main og bruk tocontentformat-main i stedet.

Én av følgende verdier: application/json, text/css, text/javascript, text/plain, text/x-wiki
tocontentmodel
Utgått.

Angi toslots=main og bruk tocontentmodel-main i stedet.

Én av følgende verdier: css, javascript, json, text, wikitext
tosection
Utgått.

Bruk kun den gitte seksjonen til det gitte «to»-innholdet.

prop

Hvilke informasjonsdeler som skal hentes.

diff
Diffens HTML.
diffsize
Størrelsen på diffens HTML i byte.
rel
Revisjons-ID-en for revisjonene foran «from» og etter «to», om de finnes.
ids
Side- og revisjons-ID-ene til «from»- og «to»-revisjonene.
title
Sidetitlene for «from»- og «to»-revisjonene.
user
Brukernavnet og ID-en til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis brukeren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromuserhidden eller touserhidden returneres.
comment
Kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromcommenthidden eller tocommenthidden returneres.
parsedcomment
Den parsede kommentaren til «from»- og «to»-revisjonene. Hvis kommentaren har blitt revisjonsslettet vil én av egenskapene fromcommenthidden eller tocommenthidden returneres.
size
Størrelsen til «from»- og «to»-revisjonene.
timestamp
(ingen beskrivelse)
Verdier (separer med | eller alternativ): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Standard: diff|ids|title
slots

Returner individuelle differ for disse spaltene i stedet for én kombinert diff for alle spalter.

Verdier (separer med | eller alternativ): main
For å angi alle verdier, bruk *.
Eksempel:
Lag en diff mellom revisjon 1 og 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [åpne i sandkasse]