MediaWiki-API-hjelp

Dette er en automatisk generert MediaWiki-API-dokumentasjonsside.

Dokumentasjon og eksempler: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page

action=checktoken

(main | checktoken)

Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.

Parametre:
type

Type tegn som testes.

Denne parameteren er påkrevd.
Én av følgende verdier: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Tegn å teste.

Denne parameteren er påkrevd.
maxtokenage

Maksimalt tillatt alder på tegnet, i sekunder.

Type: heltall